Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Cigánska dur :.


Túto stupnicu odvodíme od V.stupňa cigánskej molovej stupnice. Pre názornosť si uvedieme príklad odvodenia od tónu "a":


                                                                                cigánska mol: a - h - c1 - dis1 - e1 - f1 - gis1 / a1

           ak začneme V.stupňom cigánskej mol dostaneme stupnicu: e1 - f1 - gis1 - a1 - h1 - c2 - dis2 / e2


Ak by sme cigánsku dur transponovali na porovnanie s inými durovými stupnicami do "c", dostali by sme nasledovné tóny:


c1 - des1 - e1 - f1 - g1 - as1 - h1 / c2


ciganska dur od C noty.jpg


Ciganska dur je odvodená od V.stupňa cigánskej mol, budú prstoklady tejto stupnice identické, len posunuté a hrane tiež v rozšírených pozíciách:

          Už vo vzorci stupnice vidíme zaujímavé (až exotické) intervalové vzdialenosti. Nájdeme tu ako poltónové kroky, tak aj kroky malej tercie, dokonca až v dvoch prípadoch. Práve pre toto "exotické" intervalové zoskúpenie hráme túto stupnicu na hmatníku gitary v rozšírených pozíciách:
          Na interaktívnom hmatníku gitary môžete kliknutím na šípky vpravo - vľavo vybrať základné charakteristiky tejto stupnice od základného tónu "a" ako je rozloženie tónov na hmatníku, základný tvar cez dve oktávy:


Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku