Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Nonove akordy s intervalovým obohatením :.          Okrem diatonických nonových akordov (zložených z tónov diatonických stupníc) a alterovaných nonových akordov poznáme aj iné súzvuky odvodené od nonových akordov. K terciovo odvodeným nonovým akordom sú pripojené niektoré ďalšie tóny. Najpoužívanejšie z nich si v nasledujúcej časti rozoberieme.


Dominantný nonový akord s pridanou veľkou sextou (C9/6)

Tento nonový akord obsahuje šesť tónov. Nie je však undecimovým akordom (jeho rozpätie v základnom tvare nie je undecima ale nona). Uvedieme si názorný príklad od tónu „c":

nonove obohatene c96Dominantný nonový akord s veľkou sextou, ktorá nahradzuje kvintu (C9/6sus)

Tento nonový akord obsahuje päť tónov. Jeho rozpätie v základnom tvare je nona. V príklade od tónu „C" je kvinta akordu (G) nahradená sextou (A):

nonove obohatene c96susDominantný nonový akord s čistou kvartou, ktorá nahradzuje terciu (C9/4sus)

Tento nonový akord obsahuje tiež päť tónov. Jeho rozpätie v základnom tvare je opäť nona. V príklade od tónu „C" je tercia akordu (E) nahradená kvartou (F):

nonove obohatene c94susDominantný nonový akord s pridanou veľkou tercdecimou (C9add13)

          Existujú nonové akordy s pridanou tercdecimou, ktoré sa vyskytujú menej často, ale ako príklad si uvedieme jeden. Tento nonový akord obsahuje šesť tónov. Jeho rozpätie v základnom tvare je veľká tercdecima. V príklade od tónu „C" je veľká tercdecima akordu (a) pridaná k akordu C9 (ktorý obsahuje veľkú nonu „d" a aj malú septimu „B"):

nonove obohatene c9add13


Obdobne by sme mohli odvodiť napr. akord C7add11, kde by k akordu C7 bola pridaná čistá undecima - tón „f". (Tu by do plnohodnotného akordu C11 chýbala nona „d").

          Dôležitou podmienkou pri odvodzovaní akordov všeobecne je dobrá znalosť intervalov a to ako základných tak aj odvodených. Potom sa všetky akordy nemusíme bezducho „biflovať" ale väčšinu z nich si vieme odvodiť poskladaním príslušných intervalov. Opäť sa nám ukazuje úzky vzťah mezi intervalmi, stupnicami a akordami. Nonové akordy tvoria veľkú akordovú triedu a je u nich ako ste si mohli všimnúť veľké množstvo intervalových kombinácií. My sme si vyššie uviedli tie, s ktorými sa v praxi najčastejšie stretneme.
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku