Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Obohatené kvintakordy :.Kvintakordy s pridanou veľkou nonou (Xadd9, Xmiadd9, Xmi5badd9, X+add9)

          Tieto diatonické kvintakordy obsahujú štyri tóny (kvintakord + nona) ale nie sú septakordami. Nie sú ani nonovými akordami aj keď ich rozpätie v základnom tvare je nona. Uvedieme si názorné príklady od tónu „c":


Kvintakord C dur s pridanou veľkou nonou: Cadd9

kvintakord Cadd9

          Často používaný akord. Na to aby tento akord bol plnohodnotným nonovým akordom „C9" alebo „Cmaj9" mu chýba septima: C9 = C - E - G - (B) - d; Cmaj9 = C - E - G - (H) - d. (Tón v zátvorke je chýbajúca septima.)

základny tón - čistá prima (1) = červená  veľká tercia (3) = modrá čistá kvinta (5) = zelená  veľká nona (9) = oranžová

Niekoľko hmatov obohateného kvintakordu typu Xadd9 v základnom - otvorenom tvare
Klikaním na šípku pod hmatníkom môžeš vidieť viacej variantov základného tvaru obohateného kvintakordu.Kvintakord Cmi pridanou veľkou nonou: Cmiadd9

kvintakord Cmi add9

          Na to aby tento akord bol plnohodnotný nonový akord „Cmi9" alebo „Cmimaj9" mu chýba septima: Cmi9 = C - Es - G - (B) - d; Cmimaj9 = C - Es - G - (H) - d. (Tón v zátvorke je chýbajúca septima.)

základny tón - čistá prima (1) = červená  malá tercia (3♭) = modrá čistá kvinta (5) = zelená  veľká nona (9) = oranžová

Niekoľko hmatov obohateného kvintakordu typu Xmiadd9 v základnom - otvorenom tvare
Klikaním na šípku pod hmatníkom môžeš vidieť viacej variantov základného tvaru obohateného kvintakordu.Kvintakord Cmi5b s pridanou veľkou nonou: Cmi5♭add9

kvintakord Cm5b add9

          Aby tento akord bol plnohodnotný nonový akord „Cmi9/5b" mu chýba septima: Cmi9/5b = C - Es - Ges - (B) - d. (Tón v zátvorke v akorde chýba.) ZT = skratka základný tón.

ZT - čistá prima (1) = červená  malá tercia (3♭) = modrá zmenšená kvinta (5♭) = zelená  veľká nona (9) = oranžová

Niekoľko hmatov obohateného kvintakordu typu Xmi5♭add9 v základnom - otvorenom tvare
Klikaním na šípku pod hmatníkom môžeš vidieť viacej variantov základného tvaru obohateného kvintakordu.Kvintakord C5♯ s pridanou veľkou nonou: C5♯add9

kvintakord C5+add9

          Na to aby tento akord bol plnohodnotný nonový akord „Cmaj9/5#" mu chýba septima: Cmaj9/5# = C - E - Gis - (H) - d. (Tón v zátvorke je chýbajúca septima.)
          Preto nezabudnite a dôsledne rozlišujte či ide o plnohodnotný akord danej triedy, alebo je niektorý interval len rozšírením - obohatením akordu nižšiej akordovej triedy. Vyššie uvedené príklady by vám k pochopeniu rozdielu medzi „obohatením akordu" a „plnohodnotnou verziou" mali stačiť. Doplnok k tejto problematike najdete aj v časti „akordové značky". ZT = skratka základný tón.

ZT - čistá prima (1) = červená  veľká tercia (3) = modrá zväčšená kvinta (5♯) = zelená  veľká nona (9) = oranžová

Niekoľko hmatov obohateného kvintakordu typu X5♯add9 v základnom - otvorenom tvare
Klikaním na šípku pod hmatníkom môžeš vidieť viacej variantov základného tvaru obohateného kvintakordu.


Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku