Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Písmená :.          Tvoria základ pri systéme značiek všetkých akordov. Každé príslušné písmeno je nielen názvom a symbolom pre základný tón akordu ale - a to si dobre zapamätajme - súčasne predstavuje v systéme akordových značiek označenie durového kvintakordu - trojzvuku. Napr. C označuje durový kvintakord od základného tónu „c" tj. C dur: C = c - e - g, od tónu „g" G dur: G = g - h - d, od tónu „d" D dur: D = d - fis - a, od tónu „e" E dur: E = e- gis - h, atď... Z toho vyplýva, že už samotné písmená ako také vlastne akordovými značkami. Preto si zapamätajme dôležitú vec: Bez písmena žiadna akordová značka neexistuje! Väčšina systémov označovania akordov používa len veľké písmená avšak v minulosti sa niekedy molový kvintakord označoval malým písmenom: c = C mol = Cmi = c - es - g, d = D mol = Dmi = d - f - a, e = E mol = Emi = e - g - h.

          Veľké písmeno vyjadruje durový kvintakord postavený na danom tóne a určuje teda aj sled veľkej a malej tercie z čoho vyplýva stavba durového kvintakordu - základný tón - veľká tercia - malá tercia. My sa radšej vyhýbajme zápisu molového kvintakordu malým písmenom, pretože by sme si ho mohli niekedy zameniť z označením tónu „c". Pre molový kvintakord sa zaužívalo označenie „mi" za písmenom, napr.: C mol = Cmi = c - es - g. Ale v staršej literatúre sa označenie molového kvintakordu malým písmenom skutočne môže objaviť!

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku