Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

. : Tvrdo zmenšene malý septakord (X7/5♭) :.Jedná sa o alterovaný (poznmenený) septakord. Tvrdo zmenšene malý alterovaný septakord od „c" sa skladá zo zmenšeného kvintakordu (C-), ku ktorému je pridaná veľká tercia:

septakord tvrdo zmensene maly alterovany vzorec

Tvrdo zmenšene malý alterovaný septakord (skratka TZMAS) od tónu „c" môžeme odvodiť od stupníc obsahujúcich tóny tohto akordu: C7/5♭ = c-e-ges-b. Rozpätie tohto alterovaného akordu je malá septima, stavba akordu: veľká tercia + zmemšená tercia + veľká tercia. Intervalový vzorec 1 - 3 - 5♭ - 7b vyjadruje jeho vnútornú stavbu, ktorú musíme dodržať pri transponovaní do inej výšky (do inej tóniny). ZT = základny tón.


ZT - čistá prima (1) = červená  veľká tercia (3) = modrá zmenšená kvinta (5♭) = zelená  malá septima (7♭) = žltá

Niekoľko hmatov tvrdo zmenšene malého septakordu v základnom - otvorenom tvare
Klikaním na šípku pod hmatníkom môžeš vidieť viacej variantov základného tvaru tvrdo zmenšene malého septakordu.označenie intervalov = ľavý index, doporučený prstoklad = pravý index

Niektoré hmaty septakordu X7/5b


Vo všetkých prípadoch odvodenia kvintakordov a septakordov sme si pre názornú ukážku uviedli odvodenie od tónu „c". Samozrejme, ak by sme chceli tvoriť alebo odvodzovať tieto akordy od iných základných tónov, museli by sme transponovať intervalové vzdialenosti (vzorce akordov) do správnej výšky, napr.:

Cmaj7 = c - e - g - h, Dmaj7 = d - fis - a - cis1, Emaj7 = e - gis - h - dis1, Fmaj7 = f - a - c1 - e1, atď...

Kvintakordy a septakordy tvoria najpoužívanejšiu skupinu akordov a v podstate úplne postačujú na harmonizáciu každej melódie. Tieto dve akordové skupiny (triedy) majú v základnej polohe rozsah (šírku) akordu v rámci jednej oktávy.
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku