Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

Zmenšene malý septakord s veľkou nonou (Xmi9/5♭)Vznikne pripojením veľkej tercie k zmenšene malému septakordu:

nonovy cmi95b

Nonový akord Cmi9/5b = C - Es - Ges - B - d vytvoríme napr. od I. stupňa od tónu „C" nasledovnej kombinovanej stupnice:

C - D - Es - F - Ges - As - B - c - d - es - f - ges - as ...základny tón - čistá prima (1) = červená  malá tercia (3♭) = modrá zmenšená kvinta (5♭) = zelená
malá septima (7♭) = žltá  veľká nona (9) = oranžová

Niekoľko hmatov zmenšene malého septakordu s veľkou nonou v základnom - otvorenom tvare
Klikaním na šípku pod hmatníkom môžeš vidieť viacej variantov základného tvaru zmenšene malého septakordu s veľkou nonou.označenie intervalov = ľavý index, doporučený prstoklad = pravý index

nonovy akord G#mi9/5b

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku