Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Kvintakord zmenšený (Xmi5b) :.kvintakord zmenseny

V schéme je zobrazený kvntakord C zmenšený (Czm) = Cmi5b. Tento môžeme odvodiť napr. zo stupnice C lokrijska od jej I. stupňa.

... C - Des - Es - F - Ges - As - B - c - des - es ...

Alebo zo stupnice Des dur od jej VII. stupňa:
... Des - Es - F - Ges - As - B - c - des - es - f - ges - as ...

          Odvodenie tohto akordu je možné aj od iných stupníc, obsahujúcich tóny c-es-ges. Sled dvoch malých tercií po sebe určuje zvukový charakter tohto kvintakordu. Tento vytvára napätie.

Zo stupnice C dur (pôvodné diatonické tóny) by sme mohli odvodiť jeden zmenšený kvintakord od VII. stupňa Hzm = Hmi5b = H - d - f:

... C - D - E - F - G - A - H - c - d - e - f - g ...

          Ak dodržíme uvedené intervalové vzdialenosti (intervalovú skladbu), môžeme zmenšený kvintakord vytvárať aj od iných základných tónov s využitím chromatickej rady: c - cis (des) - d - dis (es) - e - f - fis (ges) - g - gis (as) - a - b - h.


základny tón - čistá prima (1) = červená  malá tercia akordu (3♭) = modrá zmenšená kvinta akordu (5♭) = zelená

Niekoľko hmatov zmenšeného kvintakordu v základnom - otvorenom tvare
Klikaním na šípku pod hmatníkom môžeš vidieť viacej variantov základného tvaru zmenšeného kvintakordu.GUMM 095 Zmenšený kvintakord


Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku