Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

. : Zväčšene veľký septakord (Xmaj7/5♯) :.Tento septakord sa skladá zo zväčšeného kvintakordu (C+), ku ktorému je pridaná malá tercia:

septakord zvacsene velky vzorec

Zväčšene veľký septakord (skratka ZVS) Cmaj7/5# = c-e-gis-h môžeme odvodiť napr. od III.stupňa stupnice A mol cigánskej:

A - H - c - dis - e - f - gis - a - h - c - dis ...

Odvodenie zväčšene veľkého septakordu „Cmaj7/5#" (ZVS) od tónu „c" je možné od stupníc, obsahujúcich tóny c-e-gis-h. Rozpätie ZVS je veľká septima, stavba akordu: veľká tercia + veľká tercia + malá tercia. Intervalový vzorec 1 - 3 - 5# - 7 vyjadruje jeho vnútornú stavbu, ktorú musíme dodržať pri transponovaní do inej výšky (do inej tóniny). ZT = základny tón.


ZT - čistá prima (1) = červená  veľká tercia (3) = modrá zväčšená kvinta (5♯) = zelená  veľká septima (7) = žltá

Niekoľko hmatov zväčšene veľkého septakordu v základnom - otvorenom tvare
Klikaním na šípku pod hmatníkom môžeš vidieť viacej variantov základného tvaru zväčšene veľkého septakordu.označenie intervalov = ľavý index, doporučený prstoklad = pravý index

Niektoré hmaty septakordu Xmaj7/5#

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku