Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Kvintakord zväčšený (X+) :.kvintakord zvacseny

V schéme je zobrazený kvintakord C zväčšený (Czv) = C+. Môžeme ho odvodiť napr. z harmonickej molovej stupnice od tónu A , od jej III. stupňa.

... A - H - c - d - e - f - gis - a - h - c1...

Taktiež ho odvodíme z kombinovanej lydicko-mixolydickej (podhalanskej) stupnice od tónu „D", od jej VII. stupňa:

... D - E - Fis - Gis - A - h - c - d - e - fis - gis - a ...

          Odvodenie tohto akordu je možné aj od iných stupníc, obsahujúcich tóny c-e-gis. Sled dvoch veľkých tercií po sebe určuje zvukový charakter tohto kvintakordu - vytvára napätie ale znie tvrdo.

          Ak dodržíme uvedené intervalové vzdialenosti (intervalovú skladbu = intervalový vzorec), môžeme zväčšený kvintakord vytvárať aj od iných základných tónov s využitím chromatickej rady: c - cis (des) - d - dis (es) - e - f - fis (ges) - g - gis (as) - a - b - h.

          Ak si dobre všimneme zväčšené kvintakordy pri odvodení v rôznych chromatických polohách dospejeme k záveru, že tieto akordy odvodené od ktoréhokoľvek tónu zväčšeného kvintakordu sú zhodné, napr:

F+ = f - a - cis, A + = a - cis - eis (eis = f), C♯+ = cis - eis - gisis (gisis = a)základny tón - čistá prima (1) = červená  veľká tercia akordu (3) = modrá zväčšená kvinta akordu (5♯) = zelená

Niekoľko hmatov zväčšeného kvintakordu v základnom - otvorenom tvare
Klikaním na šípku pod hmatníkom môžeš vidieť viacej variantov základného tvaru zväčšeného kvintakordu.GUMM_096 Zväčšený kvintakord


Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku