Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Chromatická rada :.


          Chromatickú radu tvorí 12 tónov v rozsahu jednej oktávy, ktoré sa opakujú vo vyšších a nižších polohách (oktávach). V chromatickej rade sú susedné tóny vzdialene od seba vždy o 1/2 tónu. Je zobrazená na obrázku nižšie v najvyššom riadku. chromatické tóny (všetky ostatné, ktoré netvoria diatonickú radu c-d-e-f-g-a-h) môžu byť označované dvomi spôsobmi:

1/ posuvkou krížik "♯" - ak tón tvoríme s najbližšieho nižšieho tónu, napr. cis, dis, eis, fis, gis, ais, his
2/ posúvkou béčko "♭" - ak tón tvoríme s najbližšieho vyššieho tónu, napr. des, fes, ges, hes, výnimku tvoria tóny "es" a "as", kde by bolo nezmyselné označovanie "ees" a "aes".


diskusia k téme
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku