Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Diatonická rada :.


          Základnú diatonickú radu tvorí určitá skupina tónov z chromatickej rady. Sú to tzv. pôvodné "doškálne" tóny ...c - d - e - f - g - a - h - c1... pričom tie tri bodky pred a za zoradenými tónmi schématicky označujú, že táto rada pokračuje aj do nižších aj vyšších polôh. Je dôležité si uvedomiť, že jednotlivé vzdialenosti susediacich tónov v základnej diatonickej rade nie su rovnaké.
          Medzi susednými tónmi základnej diatonickej rady (skratka ZDR) nie sú rovnaké vzdialenosti, ako tomu je u chromatickej rady, kde sú susedné tóny vzdialene od seba vždy o 1/2 tónu. ZDR obsahuje dve rôzne veľkosti (vzdialenosti) susediacich tónov:

1/ Póltónová vzdialenosť medzi tónmi "e - f" a " h - c1" vo všetkých výškových variantoch (na obrázku nižšie označené žltou farbou).
2/ Celotónová vzdialenosť - medzi všetkymi ostatnými susediacimi tónmi "c - d", "d - e", "f - g", "g - a", "a - h" (na obrázku nižšie označené modrou farbou).
          S touto "anomáliou" je potrebné vždy počítať, hlavne pri odvodzovaní intervalov a vzdialeností medzi jednotlivými reálnymi tónmi. Obrázok nižšie vystihuje vzťahy medzi chromatickou a diatonickou radou a tiež popisuje ich intervalové vzdialenosti:

Diatonická rada

diskusia k téme
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku