Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Intervaly - interaktívny hmatník :.
Základné intervaly - tabuľka 1.

          Obrázky ukazujú príklady zobrazení základných intervalov: čistých, malých a veľkých, zmenšených aj zväčšených. Poukážem na niekoľko zaujimavostí, napr. malá sekunda m.2 (2♭) "c-des" má veľkosť 1.poltón, rovnako ako zväčšená prima zv.1 (1♯)"c-cis". Rozdiel je v tom, že malá sekunda je porovnanie dvoch susedných tónov a zväčšená seknuda vychádza s toho istého stupňa (s primy).
          Alebo zväčšená kvarta zv.4 (4♯) a zmenšená kvinta zm.5 (5♭) majú tiež rovnaký poltónový rozostup (6.poltónov) ale v základe ide o rôzne porovnávané stupne (kvarta IV.stupeň a kvinta V.stupeň). A ešte jeden príklad, intervaly zväčšená kvinta zv.5 (5♯) a malá sexta m.6 (6♭) majú rovnakú veľkosť 8.poltónov ale iný stupňový základ. Takýchto prípadov pri porovnávaní intervalov nájdetme viacero.

Základné intervaly - tabuľka 2.


          Ešte uvediem nejaké absurdity (intervaly, ktoré teoreticky extistujú, resp. dajú sa odvodiť, ale zmysel nemajú, lebo existuje ich reálna a používaná varianta.) Tak napríklad zväčšená seknuda (2#), napr.tóny "c-dis" je vytvoriteľná ale nemá zmysel, lebo toto je vzdialenosť troch poltónov, čo zodpovedá malej tercii "c-es". Alebo "zväčšená tercia "c-eis" je zhodná s čistou kvartou "c-f" a preto sa nepoužíva. Obdobne zväčšená sexta "c-ais" je identická s malou septimou "c-hes" (c-b). A takýchto prípadov vieme nájsť viacero.
          Pri základnom odvodení intervalov s diatonickej rady c-d-e-f-g-a-h vieme, že prima (1), kvarta (4), kvinta (5) a oktáva (8) sú čisté (pri odvodenáí nahor aj nadol majú rovnakú veľkosť), a sekunda (2), tercia (3), sexta (6) a septima (7) môžu byť malé alebo veľké. Pri čistých intervaloch (1.4.5.8) ich znížením o 1/2-tón dostávame zmenšené a zvýšením o 1/2-tón zväčšené. Pri intervaloch 2,3,6,7 vzniknú zmenšené z malých (znížením o 1/2-tón) alebo zväčšené z veľkých (zvýšením o 1/2-tón). Ak si toto zapamätámte, stačí použiť chromatickú stupnicu (všetky poltóny do oktávy (napr. od c po c1, 12-poltónov do oktávy vrátane) a sme v tejto problematike doma. Potom nemáme problém s tvorbou akordov a harmonizáciou stupníc - v princípe.

enharmonicke nepouzivane intervaly

          Obrázok vyššie názorne poukazuje na enharmonické intervaly (enharmonické intervaly znejú rovnako, ale inak sa zapisujú do notovoej osnovy - majú iné odvodenie), ktoré v podstate nemajú zmysel, lebo majú adekvátnu a často používanu variantu v diatonickej rade. Vľavo je nepoužívaná varianta a vpravo je používaná diatonická varianta.

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku