Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Rozšírené intervaly :.          Hlavným a charakteristickým znakom týchto intervalov je, že majú rozpätie väčšie ako interval oktávy. Odvodenie týchto intervalov vychádza z pôvodných intervalov s tým, že sa nachádzajú o oktávu vyššie. Aj preto sa týmto intervalom niekedy hovorí zložené intervaly:


rozsirene intervaly -porovnanie


          V označení stĺpca počtu poltónov (napravo) lomítko oddeľuje veľkosť malého a veľkého rozšíreného intervalu. Napríklad, malá nona 13 poltónov, veľká nona 14 poltónov. Kde je uvedené len jedno číslo, toto označuje interval čistý.

Nona
 
Decima
 
Undecima
Duodecima

Tercdecima
 
Kvartdecima
 
Kvintdecima

9. Nona


          Odvodzujeme ju rovnako ako sekundu, ale nachádza sa o oktávu vyššie. Malá nona (m.9) má veľkosť 13 poltónov a veľká nona má veľkosť (v.9) 14 poltónov.V notovej osnove sú uvedené príklady malých a veľkých nón:          Z dôvodov prehľadnosti uvádzame na hmatníku príklady rôznych polôh rozšírených intervalov odvodených od niektorého tónu. Od tohto tónu smerujú hrubé čiary k polohám konkrétnych rozšírených intervalov na rôznych strunách. Posunutím, transpozíciou (šípky v schémach) si odvodíme iné nony na hmatníku:

Malé nony
Veľké nony
          Chromatickým zvýšením veľkej nony o poltón dostaneme zväčšené nony, ktoré sa pri odvodení non z diatonickej rady nevyskytujú. Nájdeme ich v akordoch zo zväčšenou nonou:

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku