Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Základné intervaly :.          Intervaly odvodené zo základnej diatonickej rady tvoria skupinu základných intervalov (1 = prima, 2 = sekunda, 3 = tercia, 4 = kvarta, 5 = kvinta, 6 = sexta, 7 = septima a 8 = oktáva). Sú to tzv. pôvodné intervaly. Základné intervaly si rozoberieme v detailoch. Pre bližšie informácie k príslušnému intervalu kliknite na tlačidlo nižšie. Vo videu si môžete pozrieť odvodenie základných intervalov od "c" na hmatníku gitary.


Prima
 
Sekunda
 
Tercia
 
Kvarta

Kvinta
 
Sexta
 
Septima
 
Oktáva

1. Prima


          Tvorí ju nulová vzdialenosť, 0 poltónov, 0 centov medzi dvomi rovnakými tónmi. Označme tóny diatonickej rady rímskymi číslicami od I až po VIII. Tieto čísla tvoria stupne diatonickej rady:          V prípade primy je dôležité si uvedomiť, že porovnávané tóny nemajú len rovnakú výšku, ale aj notový pravopis. To znamená, že porovnávané tóny majú rovnaký stupňový základ. Napríklad: tóny Cis - Cis tvoria spolu interval primy, ale tóny Cis - des primou nie sú aj keď je medzi nimi nulová výšková vzdialenosť. Nie je totiž splnená podmienka rovnakého tónového základu. V tóne „Cis" je základom tón „c" - I. stupeň diatonickej rady a v tóne „des" je základom tón „d", ktorý tvorí II. stupeň DR.V notovej osnove sú uvedené všetky pôvodné primy v diatonickej rade:          Pri základnom odvodení z DR dostávame len čisté primy. Na hmatníku gitary tvoria čisté primy rovnaký dohmat - ten istý tón. Porovnávanie dvoch rovnakých tónov na hmatníku a príklady čistých prím môžete vidieť na obrázku nižšie vľavo. Smer šípiek označuje možný posun odvodenia intervalov po hmatníku.

Primy na hmatníku: čisté primy zväčšené primy          Zväčšené primy (vyššie vpravo) dostaneme zvýšením alebo znížením jedného z tónov o poltón pri zachovaní notového pravopisu - písmenového základu. Takéto intervaly v DR nenájdeme, lebo ide o chromatické, tzv. poltónové posunutie jedného z porovnávaných tónov. Zväčšená prima znie ako malá sekunda. Spojnica tónov, hrubá čiara, určuje interval na hmatníku.
Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku