Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum

.: Kvintakordy - trojzvuky :.          Tvoria najjednoduchšiu formu - akordovú triedu. Vytvárame ich skladaním tercií z durových alebo molových stupníc. Poznáme štyri základné typy diatonických kvintakordov: durový, molový, zmenšený a zväčšený. Tiež jeden typ alterovaného kvintakordu:

kvintakordy odvodenie

inštruktážne video: GUMM_090 Kvintakordy - trojzvuky - úvodDurový
 
Molový
 
Zmenšený

Zväčšený
 
Alterovaný
 
Obohatený

Kvintakord durový (C)kvintakord durovy          V schéme je zobrazený kvintakord C dur. Môžeme ho odvodiť napr. zo stupnice C dur od jej I. stupňa alebo zo stupnice A mol od jej III. stupňa:

... C – D – E – F – G – A – H – c – d – e – f ...

... A – H – c – d – e – f – g – a – h – c1 – d1 ...


          Odvodenie tohto akordu je možné aj od iných stupníc obsahujúcich tóny c-e-g. Interval veľkej tercie medzi prvým (primou) a druhým (terciou) tónom durového kvintakordu určuje jeho zvukový charakter. Tento znie tvrdo, ľubozvučné a veselo. Vytvára pocit pokoja. Môže sa označovať ako durový, tvrdý, veľký.

V stupnici C dur by sme mohli odvodiť aj ďalšie dva durové kvintakordy od IV. stupňa F dur = F-A-c a od V.stupňa: G dur = G-H-d.

... C – D – E – F – G – A – H – c – d – e – f ...

... C – D – E – F – G – A – H – c – d – e – f ...


          Ak dodržíme uvedené intervalové vzdialenosti (intervalovú skladbu), môžeme durový kvintakord vytvárať aj od iných základných tónov s využitím chromatickej rady: c - cis (des) – d – dis (es) – e – f - fis (ges) – g – gis (as) – a – b – h.


GUMM_091 Durový kvintakord
GUMM_054 Transpozicia otvoreneho E dur
GUMM_055 Transpozicia otvoreneho A dur
GUMM_056 Transpozícia otvoreneho D dur
GUMM_057 Transpozicia otvoreneho C dur
GUMM_058 Transpozicia otvoreneho G dur

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku