Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum
Transpozície durových stupníc (diatonická dur = ionsky modus) smerom po kvartách nahor (béčkové)
v rozsahu tzv. "praktických stupníc" tj. od 0 do 7 béčiek.


farby_intervalov.jpg


stupnica C dur na hmatníku gitary od 1 po 16 polohu (0♯, 0♭)
B (anglo-americké značenie) = H (stredo-európske značenie)

Rozloženie tónov na hmatníku - stupnica C dur po 16 polohu


stupnica F dur na hmatníku gitary od 1 po 16 polohu (1♭ nota b)
Bb (anglo-americké značenie) = Hb (stredo-európske značenie)

Rozloženie tónov na hmatníku - stupnica F dur po 16 polohu


stupnica Bb dur na hmatníku gitary od 1 po 16 polohu (2♭ noty: b, es)
Bb (anglo-americké značenie) = Hb (stredo-európske značenie)

Rozloženie tónov na hmatníku - stupnica Bb dur po 16 polohu


stupnica Eb dur na hmatníku gitary od 1 po 16 polohu (3♭ noty: b, es, as)
Bb (anglo-americké značenie) = Hb (stredo-európske značenie)

Rozloženie tónov na hmatníku - stupnica Eb dur po 16 polohu


stupnica Ab dur na hmatníku gitary od 1 po 16 polohu (4♭ noty: b, es, as, des)
Bb (anglo-americké značenie) = Hb (stredo-európske značenie)

Rozloženie tónov na hmatníku - stupnica Ab dur po 16 polohu


stupnica Db dur na hmatníku gitary od 1 po 16 polohu (5♭ noty: b, es, as, des, ges)
Bb (anglo-americké značenie) = Hb (stredo-európske značenie)

Rozloženie tónov na hmatníku - stupnica Db dur po 16 polohu


stupnica Gb dur na hmatníku gitary od 1 po 16 polohu (6♭ noty: b, es, as, des, ges, ces)
Bb (anglo-americké značenie) = Hb (stredo-európske značenie)

Rozloženie tónov na hmatníku - stupnica Gb dur po 16 polohu


stupnica Cb dur na hmatníku gitary od 1 po 16 polohu (7♭ noty: b, es, as, des, ges, ces, fes)
Bb (anglo-americké značenie) = Hb (stredo-európske značenie)

Rozloženie tónov na hmatníku - stupnica Cb dur po 16 polohu

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku