Gitarová univerzita
Gitarová univerzita
Novinky
Fórum
Transpozície durových stupníc (diatonická dur = ionsky modus) smerom po kvintách nahor (krížikové)
v rozsahu tzv. "praktických stupníc" tj. od 0 do 7 krížikov.


farby_intervalov.jpg


stupnica C dur na hmatníku gitary od 1 po 16 polohu (0♯, 0♭)
B (anglo-americké značenie) = H (stredo-európske značenie)

Rozloženie tónov na hmatníku - stupnica C dur po 16 polohu


stupnica G dur na hmatníku gitary od 1 po 16 polohu (1♯, nota fis)
B (anglo-americké značenie) = H (stredo-európske značenie)

Rozloženie tónov na hmatníku - stupnica G dur po 16 polohu


stupnica D dur na hmatníku gitary od 1 po 16 polohu (2♯, noty: fis, cis)
B (anglo-americké značenie) = H (stredo-európske značenie)

Rozloženie tónov na hmatníku - stupnica D dur po 16 polohu


stupnica A dur na hmatníku gitary od 1 po 16 polohu (3♯, noty: fis, cis, gis)
B (anglo-americké značenie) = H (stredo-európske značenie)

Rozloženie tónov na hmatníku - stupnica A dur po 16 polohu


stupnica E dur na hmatníku gitary od 1 po 16 polohu (4♯, noty: fis, cis, gis, dis)
B (anglo-americké značenie) = H (stredo-európske značenie)

Rozloženie tónov na hmatníku - stupnica E dur po 16 polohu


stupnica H dur na hmatníku gitary od 1 po 16 polohu (5♯, noty: fis, cis, gis, dis, ais)
B (anglo-americké značenie) = H (stredo-európske značenie)

Rozloženie tónov na hmatníku - stupnica H dur po 16 polohu


stupnica F♯ dur na hmatníku gitary od 1 po 16 polohu (6♯, noty: fis, cis, gis, dis, ais, eis)
B (anglo-americké značenie) = H (stredo-európske značenie)

Rozloženie tónov na hmatníku - stupnica Fis dur po 16 polohu


stupnica C♯ dur na hmatníku gitary od 1 po 16 polohu (7♯, noty: fis, cis, gis, dis, ais, eis, his)
B (anglo-americké značenie) = H (stredo-európske značenie)

Rozloženie tónov na hmatníku - stupnica Cis dur po 16 polohu

Design by Tevacode
Nájdete nás aj na facebooku